• 5 havn baad
  • Auktion
  • De røde huse
  • Hygge på Lystbådehavnen
  • Luftfoto aften
  • 4 havn gylden
  • Udsigtstårn
  • Morgenstemning

Fra "konge" familien til Hjørnet

Her på østkysten mellem Skagen og Frederikshavn, var der for ca. 130-40 år tilbage i tiden kun et eneste bådbyggeri, nemlig i Strandby. Her levede en bådbyggerslægt der bar tilnavnet ”Konge”. Den første man kender, hed Jens Jørgensen (Konge); han var født i 1785 og døde af brystsygdom og alderdomssvaghed, som der står anført i Elling kirkebog, den 16. september 1852, 67 år gammel. Han var gift med Dorthea Thomasdatter af Strandby, født 1768, død den 19. juli 1856, 88 år gammel. Sønnen Thomas Jensen (Konge) var født 1806 og døde den 30. december 1883; gift med Maren Kirstine Jensdatter af Bangsbostrand, født 1810, død den 16. januar 1881. (Husfolk Thomas Jensen og Maren Kirstine Jensdatter tilflyttet Strandby 1934, ifølge Elling kirkebogs tilgangsliste).

Jens Jørgensen var i sin ungdom matros på et skib og blev afmønstret i Randers. Da der ingen befordring var, gik han fra Randers til Strandby med et bundt hør på nakken. Den farligste del af turen var strækningen gennem Rold skov, hvor de vejfarende på det tidspunkt af og til var udsat for røveriske overfald; men der var ingen Strandbyfolk, der satte livet til, - for de var kæmpestærke og værgede drabeligt for sig.

Både Jens Konge og sønnen Thomas Konge, var kendt som dygtige bådebyggere. Om de byggede for skagboere, vides ikke med bestemthed, men til aalbækkerne har de uden tvivl bygget en del østersbåde og andre joller. De nye både, der blev sat i søen fra Strandby, blev selvsagt bygget af de to håndværkere, ligesom de også byggede både til holmboerne, disse både var 4-mands ro- og sejlbåde. De havde deres bådbyggeri ved siden af deres hus, der i folkemunde hed ”Slottet” – det ene skulle jo passe til det andet! Det blev imidlertid også kaldet ”Blækhuset” og det var beliggende der, hvor skibsværftet i dag har smedeværksted (det gamle skibsværft).

En mand ved navn Thomas Jacobsen, hvis hus stod der, hvor nu købmand Erhardt Nielsens forretning ligger, var i kompagni med ”Kongerne”. Han lavede nagler og splitter af træ (rød fyr og lærketræ) til bådene, da man på det tidspunkt ikke brugte jernnagler i tømret.

Efter Jens Jørgensens død i 1852, forsatte sønnen, Thomas Jensen (Konge) virksomheden, bistået af en slægtning, skibstømmermand Christen Pedersen (Konge), der også arbejdede ved bådbyggeriet i Strandby i Jens Konges tid.

Christian Pedersen (Konge) var født 1807, gift den 27. september 1832 med Ane Jensdatter af Elling Præstegård, først 1806. Christen Pedersen fik fuld kost hos arbejdsgiveren og når de var færdige med dagens gerning, var det altid skik og brug, at der skulle sludres lidt efter aftensmaden. En aften var Christen Pedersen ude for en sælsom oplevelse, da han gik til sit hjem. På vejen skulle han gå over en bro, der i daglig tale kaldes ”Fæbroen”, navnet stammer fra, at Strandbys køer – fæet – blev af byhyrden drevet over denne bro, når det skulle til græsning oppe i fællesdriften. Der var ingen anden vej at komme over og broen var i de tider meget smal.

Da han kom i umiddelbar nærhed af broen, opdagede han, at der præcis midt på denne lå ”noget”, som hverken lignede et menneske eller et dyr. Han turde imidlertid ikke skræve over tingesten, men kunne heller ikke komme ved siden af, syntes han. – Som sædvanlig havde han sin huggeøkse med over skulderen og efter en pludselig indskydelse, greb han den og huggede den med fuld kraft ned i ”spøgeriet”. Da lød der en sær stemme fra ”uhyret”: ”Drag og sæt til igen!” Det turde han dog ikke, men lod øksen blive, hvor den var og skyndte sig i stedet forbi det uhyggelige væsen, som tilsyneladende usåret blev liggende midt på broen. Den følgende dag da han gik på arbejde og atter nåede broen, lå øksen der stadig. Han tog den med sig, da en sådan økse i de tider repræsenterede en ret stor værdi; men da han kom ned til arbejdspladsen og ville tage den i brug, kunne den ikke skære. Gang på gang forsøgte han at skærpe den, men den kunne aldrig mere bide i noget tømmer eller træ, lige meget af hvilken slags.

Efterfølgeren til bådbyggeriet i Strandby blev Anton Nielsen (Anton Bådbygger). Anton Nielsen begyndte sin viksomhed omtrent på samme tid, som den første lille havn blev anlagt og han har således håndværkermæssigt set, været med i udviklingen gennem de mange år, da fiskeriet tog et større opsving og medens havnen gang på gang blev udvidet. Han har da også været en anset håndværker og har bygget en mængde større og mindre både for Strandby-folk, ligeledes kuttere af den, på det tidspunkt, moderne ”Hajtype”, bl.a. kutterne ”Anna Magdalene”, ”Ebenezer” og ”Edith”.

Anton Nielsens hustru, Stine, som hun kaldtes i daglig tale, var i de mange år sin mand en trofast medhælp, ikke alene ved det lille landbrug de drev, men tillige også ved saven, når der skulle skæres tømmer til bådbygningen.

I december måned 1931 startede skibsbygmester N. Chr. Hjørnet, Frederikshavn, virksomheden i Strandby. N.Chr. Hjørnet var uddannet i faget hos skibsbygger Chr. Nielsen, Frederikshavn. Efter sin uddannelse, var han en tid ude at sejle og arbejdede så en kort tid i Esbjerg, hvorefter han fik plads på R. Møllers Skibsværft i Faaborg. Her var Hjørnet i 10 år og var bl.a. med til bygningen af et fyrskib. Efter Faaborg, hvor N.C. Hjørnet lærte sin kommende hustru at kende, gik turen til Assens, som mester på et værft, der var dannet under Første Verdenskrig. I 1920 forsatte turen til Frederikshavn, hvor han arbejdede en tid på forskellige værfter, samt en overgang i selvstændig virksomhed i kompagniskab med en anden. Imidlertid ønskede han at starte egen virksomhed og den 9. december 1931 begyndte Hjørnet sammen med sønnen Niels Juul Hjørnet i Strandby, dygtig bistået af sin hustru Claudia Hjørnet, som førte regnskaberne.

Hjørnets virksomhed voksede sig hurtigt større. Den første bedding blev anlagt i 1932 og havde kun kapacitet til kuttere op til 30 tons. Senere anlagde han mere moderne rullebeddinger og var nu i stand til at bygge og søsætte større skibe. I de første ti år nåede man at søsætte ti nybygninger af kuttertyper. Endvidere blev der i samme periode bygget flere bundgarnsjoller, samt et antal redningsbåde til Aalborg og Frederikshavn Værft.

Efterhånden som skibene blev større, krævedes der også et mere omfattende tegnearbejde til disse projekter. En almindelig skibstømmeruddannelse uden videregående tegne- og projekteringsundervisning var ikke nok. Da N.C. Hjørnet blev skibstømrer, måtte han selv betale kurset på Frederikshavn tekniske Skole. Han blev undervist i lidt geometrisk tegning, samt bogholderi, så det var derfor nødvendigt at søge hjælp hos andre, når større arbejdstegninger skulle udføres. I de tilfælde skulle der ny tegning og skabeloner til ved nybygning, så det var derfor en stor hjælp for værftet, da sønnen Claudius Hjørnet, efter endt uddannelse som teknikum ingeniør i Helsingør i året 1947, kunne vende hjem og overtage disse vigtige opgaver.

Begge sønner blev optaget som medindehavere af værftet i 1958 og overtog det fuldstændigt i 1967. Strandby Skibsværft har altid haft et godt ry for bygning af skibe, af meget høj kvalitet. Det har medført adskillige ordrer til bl.a. Island, hvortil man i 1946 solgte den første kutter. Den skulle senere blive efterfulgt af en hele serie. Blader man i værftets udklips-bog, ser man flere breve fra Den kgl. Danske Ambassade i Reykjavik, som har sendt oversættelser fra islandske aviser og tidsskrifter, hvor man i høje toner har rost skibene fra Strandby Skibsværft. Således fik skibet ”Reynir” VE 15 omtale, som det mest fuldkomne og bedst byggede skib i Vestmannøernes flåde i 1958. Foruden mange skibe til England og Island, har Strandby Skibsværft naturligvis også haft tid til at bygge et stort antal skibe i den hjemlige flåde i Strandby og andre fiskebyer i Danmark.

 

Info

På alle hverdage er der fiskeauktion kl. 7.00 i auktionshallen.
An Wochentagen Fischauktion um 7.00 Uhr in der Auktionshalle.

 

 

Her finder du Strandby