• 5 havn baad
  • Auktion
  • De røde huse
  • Hygge på Lystbådehavnen
  • Luftfoto aften
  • 4 havn gylden
  • Udsigtstårn
  • Morgenstemning

Tordenskjold og Strandby

Tordenskjold1       Tordenskjold

Når man læser om vor store søhelt Tordenskjold (1690-1720), så står der ingen steder i historiebøgerne, at han også benyttede Strandby som landingsplads. Nogen påstår han end ikke var i Fladstrand, medens andre påstår, han havde sin gang der tit og ofte.

Disse par historier om Tordenskjold, er i hvert fald blevet fortalt fra mund til mund af generationer, så jeg vil mene, at der er en del sandhed heri, og at den navnkundige Tordenskjold virkelig kom en del i Strandby, bl.a. fremgår det også af den ene historie, hvorfor vi i dag har en vej i Strandby, der hedder Tordenskjoldsvej.

Engang i en hylende storm fra vest, havde Tordenskjold med sit skib søgt ly under kysten. Her gik han og længtes i land, hvor han havde gode venner.

Under en fest ved Lerbæk, havde flere af egnens herremænd været med, samt deres familie, og der var mange kønne piger imellem. Herremanden på Ellinggaard, havde ikke sin datter med, og Tordenskjold havde hørt, at hun skulle være den kønneste af dem alle, så hende ville han gerne se.

Medens han stod og grundede, blev der meldt, at der kun var et par tønder ferskvand tilbage. Her var lige chancen. Han gav fire stærke mænd ordre til at fire en båd ned i læsiden, og fylde dem op med tomme tønder, så ville han sammen med dem sejle ind til Strandby. Undervejs begyndte det at sne og blæse mere op, så da de kom i land, besluttede Tordenskjold sig til at de skulle overnatte i Strandby, selv besluttede han at aflægge et lille besøg på Ellinggård.

Da de kom op på ”Skramgaarden”, som dengang ejedes af Thomas Matthiassen, kom konen bærende med en stor kurv tørv. Da hun hørte det var Tordenskjold, og om hvordan han i det dårlige vejr havde søgt ly i Strandby, og ikke kunne vende tilbage til skibet med de store tønder vand, bød hun dem indenfor til sin mand.

Hun kom så med et par kander varm øl til de forfrosne mænd, medens hun skænkede op, fandt hun også ud af, at Tordenskjold meget indtrængende bad hendes mand om at køre ham op til Ellinggaard, da han havde et vigtigt ærinde der. Manden var ikke meget for det i det grimme vejr, og når det blev mørkt, ville det heller ikke være let at finde hjem igen, men for gode ord og betaling, lovede manden det dog til sidst.

Hurtig til tanke og handling, som den unge kone på gården var, lovede hun beredvilligt, at mens manden klædte sig varmt på, ville hun løbe ud og spænde hestene for. Men først smuttede hun ind i vognporten og løsnede bøsningen i det ene baghjul, så vidste hun, at den tur ikke blev lang, for hun ville bestemt ikke være alene om natten med disse fire krigsfolk, der sad inde ved bordet.

Som hun tænkte; sådan gik det. Hestene havde stået på stald i mange dage, og var helt ellevilde for at komme ud og trave, så det gik rask ud af byen, indtil man kom op af bakken, der lå lidt sydvest for gården. Der trillede pludselig det ene baghjul af, så vognen kæntrede, og manden havde sit møje med at holde hestene.

Hjulet fandt de, men det var umuligt at finde hvad der hørte til navet i det stærke snefog, så der blev ingen tur til Ellinggaard, men siden har bakken altid heddet ”Tordenskjolds Bakke” – og senere Tordenskjoldsvej.

Da Strandby-bælsene hjalp Tordenskjold

En anden gang var det også nær gået galt for den kære Tordenskjold. Det fortælles at Tordenskjold blev reddet af fiskerdrengene i Strandby, de såkaldte ”bælse”. Undervejs hjem til fods fra Fladstrand.langs stranden, iagtog et par ”Strandby-bælse” en robåd som landede mellem Strandby og Elling Å. Drengene der var nysgerrige, lå sig på lur mellem klitterne, og her overhørte de en samtale mellem dem i båden, og da den var på svensk, spidsede de endnu mere deres ører. Af samtalen kunne de forstå, at de skulle møde en mand fra Ellinggaard, som skulle forråde Tordenskjold til svenskerne, som vi alle ved, var meget ivrige efter at fange vores søhelt. Da Tordenskjold var en populær person, ville drengene naturligvis ikke lade dette ske.

Forræderiet skulle ske næste dag, om aftenen, hvor Tordenskjold skulle møde jomfruen under et stort træ i Ellinggaards have. Og selvfølgelig var Strandbyknægtene kravlet til tops i træet, bevæbnet med stokke og stave- så da svenskerne kom, til Tordenskjolds overraskelse – sprang bælsene fra Strandby ned fra træet, og det kan nok være Tordenskjold blev forskrækket endnu en gang, men det blev svenskerne sandelig også, endda så grundigt, at de omgående tog flugten.

Tordenskjold blev så glad for drengenes dåd, at han næste dag inviterede dem til sit kvarter i Fladstrand, hvor han forærede Strandby-bælsene en jolle, som de stolt roede hjem med til Strandby og straks døbte den navnet ”Svanen”.

Kilde: ”Det gamle Strandby” af Steen A. Larsen

Info

På alle hverdage er der fiskeauktion kl. 7.00 i auktionshallen.
An Wochentagen Fischauktion um 7.00 Uhr in der Auktionshalle.

 

 

Her finder du Strandby