• 5 havn baad
  • Auktion
  • De røde huse
  • Hygge på Lystbådehavnen
  • Luftfoto aften
  • 4 havn gylden
  • Udsigtstårn
  • Morgenstemning

Gårdene omkring Strandby

Gårdene omkring Strandby

Nørgaard

"Nygaard", som ligger på hjørnet af Haldsvej og Nørgaardsvej.

Gårdene omkring Strandby, lå i en lige linie fra Ulstedbakke mod syd til Nørgaard mod nord, både den og de fleste af gårdene blev senere flyttet ud på Udmarken af sønner eller døtre, som bosatte sig der. Den gamle gård ”Nørgaard” lå der, hvor folkekirken ligger i dag. En del jord blev dog ved med at høre til de gamle gårde. Neden for denne række af gårde, lå en lav stenet sænkning, som bønderne sikkert har jævnet for at kunne køre ud til ”Møllen” nord for byen, ligeledes drev de også køerne ad den vej, når de skulle ud i Udmarken, som strakte sig langt nord og vestpå. Denne brolagte lavning hed ”Gaden” (Gaa’en) og det navn blev den ved med at hedde efter stenene blev taget op i tyverne, indtil den fik sit endelige navn, som vi kender i dag; Strandvej.

Strandbygaard

Anne Magrethe og Karl Axelsen  ”Strandbygaard”, ca. 1905

De mere velhavende fiskeres huse, det var folk, der havde jord til en ko eller to, lå øst for ”Gaden” og de fattige fiskeres huse lå helt ned til havet mellem klitterne. Der går et sagn om, hvorledes gården ”Musbak”, som ligger nord for Strandby, har fået sit navn: Der gik for ca. 200 år siden fattige nordmænd i land her og betlede. En aften kom således en fattig nordmand til ”Ydegård” og bad om husly for natten, hvilket han også fik. Men om morgenen da han stod op, fik han at se, at mus havde ædt hul på hans pose, som han havde sat fra sig om aftenen. Manden blev vred over dette og skyndte sig ud i køkkenet, hvor konen fra gården var ved at lave ild i arnestedet, for at koge noget mælk til familiens morgenmad. Nordmanden skubbede konen til side og gik hen til arnestedet og med hånden kredsede omkring ilden, mumlede han nogle ord. Konen så da, at ”Sidsel” (en mus) kom op på arnestedet og løb rundt om ilden. Så sagde nordmanden: ”Du krymper dig nok, men du krymped dig inte, da du gik i posen min”. Og musen måtte i ilden. Konen fortalte om denne nordmand til naboerne og det rygtedes snart over hele Strandby, hvad nordmanden havde gjort og da musene dette år var slemme, mente Strandbyboerne, at de måtte se at få fat i denne nordmand, for at få ham til at skaffe dem af med denne museplage. De fik også fat i nordmanden og han lovede dem, at han nok skulle fri dem for museplagen, men han kunne ikke fordrive dem længere hen end til det yderste af Strandby mark. En skønne dag rejste nordmanden så med Strandby-musene nordpå, til han kom til en åben sandbakke, der gav han musene deres frihed. Denne sandbakke blev derefter kaldt ”Musbakken”. Da ”Ydegård” nogle år efter blev udflyttet på Udmarken og gården blev opført ved nævnte ”Musbakke”, fik gården derved navnet ”Musbak”.

Rugholm

Rugholm i trediverne

Roholmhus på Rugholm, som nu er nedbrudt, var engang i kvægpestens tid beboet af en kone og hendes datter. De ernærede sig ved at brænde tang. Tangaske blev brugt i stedet for salt, der dengang ikke var så let at få fat i. Datteren var kæreste med karlen på gården ”Nørgaard” i Strandby, men pigen var for fattig, så karlens forældre ville ikke give samtykke til giftermålet. De sagde, at han ikke måtte gifte sig, uden i det mindste at konen kunne medbringe en ko i medgift. Man forestiller sig da, at de unge havde sorg, da der ikke var nogen sandsynlighed for, at pigen kunne opfylde dette forlangende. Men hvad skete der? En morgen da pigen som sædvanlig efter pålandsvind gik til havet for at se efter tang, så hun et sort kullet kohoved dukke op mellem stenene. Resolut tog hun sit højre strømpebånd af og gik ned til koen, lagde båndet om halsen på den og trak den hjem. Da hun kom hjem med koen, malkede hun et stort mål mælk af den. Enhver kan forstå, der blev glæde i hjemmet. Pigen kunne knap vente til aften med at komme hen til ”Nørgaard” og fortælle kæresten om den store lykke hun var kommet til. Hun blev gift med karlen og medbragte koen som medgift og de levede lykkeligt i mange år. Koen formerede sig, så besætningen 10 år efter udgjorde 8 køer. ”Søkoen” var da blevet gammel og de besluttede, at den skulle slagtes. Der gik så bud til ”Kren-slagter” i Strandby og på en bestemt dag kom han for at slagte koen. Den blev hentet og ”Kren-slagter” havde taget sine forberedelser. Da hørtes en røst fra havet som sagde: ”Kus-Ko-Koll kom mæ din kall oll!” – og hvad skete? Koen rendte sin vej ad havet til og alle hendes efterkommere med! Dermed var herligheden med den gode besætning forbi.
Nygaard
"Nygaard", som ligger på hjørnet af Haldsvej og Nørgaardsvej.

Info

På alle hverdage er der fiskeauktion kl. 7.00 i auktionshallen.
An Wochentagen Fischauktion um 7.00 Uhr in der Auktionshalle.

 

 

Her finder du Strandby